1. Ո՞ր արտահայտությունների արժեքներն են հավասար 1-ի:
 
 
2. Ո՞ր արտահայտությունների արժեքներն են հավասար sin180°-ի: