Անկյան սինուսի, կոսինուսի և տանգենսի արժեքների վերաբերյալ ո՞ր բանաձևն է ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ բանաձևը: