Տրված են եռանկյան կողմերի երկարություններ՝ 6 սմ, 9 սմ, 10 սմ:
 
Հաշվիր եռանկյան մեծ կողմի հանդիպակաց անկյան կոսինուսը:
  
Պատասխան՝ cosα=ii