Տրված են α անկյան կոսինուսն ու սինուսը՝
 
cosα=2029, sinα=2129
 
կօօ.png
 
Գտիր \(A\) կետի կոորդինատները:
 
Կոտորակները մի կրճատիր: 
  
Պատասխան՝ Aii;ii