Գտիր \(A\) կետի կոորդինատների հարաբերությունը, եթե x=513
 
կօօ.png
 
Կոտորակը մի կրճատիր: 
  
Պատասխան՝ yx=ii