ռ.png
 
\(ABC\) եռանկյան \(AC\) և \(BC\)  կողմերը կազմում են 30° անկյուն, \(AC = \)78 դմ, \(BC\) \(=\)393 դմ:
 
Հաշվիր \(ABC\) եռանկյան մակերեսը:  

Պատասխան՝ SABC=iiդմ2