Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

15Մ.
1. Վեկտորների սկալյար արտադրյալի որոշումը, երբ կոորդինատներից մեկը զրո է 2Մ.
2. Տեսական պնդումներ սկալյար արտադրյալի վերաբերյալ 3Մ.
3. Վեկտորների կազմած անկյունը 4Մ.
4. Վեցանկյան վեկտորների սկալյար արտադրյալների որոշումը 3Մ.
5. Վեկտորների կազմած անկյունները 3Մ.