Եռանկյան մակերեսը 32 մ2 է:
 
Հաշվիր նրա կողմերի արտադրյալը, եթե արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը 5 մ է:
 
Պատասխան՝