զուգ.png
 
Կանոնավոր եռանկյուն պրիզմայի հիմքում 64 սմ2 մակերեսով հավասարակողմ եռանկյուն է, իսկ կողմնային նիստը 200 սմ2 մակերեսով ուղղանկյուն է:
 
Գտիր՝ պրիզմայի մակերևույթի մակերեսը՝  սմ2: