Հավասարակողմ եռանկյան  կողմը  83\(մմ\) է:
 
1. Հաշվիր եռանկյան մակերեսը՝ \(S =\)3 մմ2:
 
2. Հաշվիր ներգծյալ շրջանագծի շառավիղը՝ \(r =\)\(մմ\):         
 
3. Հաշվիր արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը՝ \(R =\)\(մմ\):