\(ABCD\) ուռուցիկ քառանկյան մեջ \(BD =\)2 սմ և \(AC =\)19 սմ անկյունագծերի կազմած անկյունը α-ն է:
 
Ո՞ր բանաձևով կարելի է հաշվել \(ABCD\) քառանկյան մակերեսը:
 
Ընտրիր ճիշտ բանաձևը: