\(a\), \(b\), \(c\), \(d\) կողմերով և α=b,cˆ, β=a,dˆ, γ=a,bˆδ=c,dˆ անկյուններով զուգահեռագծի մակերեսը \(S\)-ն է:
 
Նշիր ճիշտ բանաձև(եր)ը: