Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Քառանկյան մակերեսի վերաբերյալ թեորեմի ձևակերպումը 2Մ.
2. Պնդումներ քառանկյան մակերեսի վերաբերյալ 1Մ.
3. Մակերեսի հաշվման բանաձևը 2Մ.
4. Քառանկյան անկյունագծի երկարության հաշվարկ 3Մ.
5. Սեղանի մակերեսի հաշվարկ 3Մ.