\(S\)-ը շրջանային սեկտորի մակերեսն է,
 
\(R\)-ը շրջանի շառավիղն է,  
 
\(D\)-ն շրջանագծի տրամագիծն է, 
 
α-ն աղեղի աստիճանային չափն է,
 
\(l\)-ը աղեղի երկարությունն է:
 
Ընտրիր ճիշտ բանաձև(եր)ը: