Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Կիսաշրջանագծի մակերեսի որոշումը 2Մ.
2. Տեսական պնդումներ սեկտորի մակերեսի վերաբերյալ 1Մ.
3. Շրջանային սեկտորի մակերեսի բանաձևերը 1Մ.
4. Տրված կենտրոնային անկյան սեկտորի մակերեսը 3Մ.
5. Սեկտորի և եռանկյան մակերեսները 3Մ.