Շեղանկյան կողմը 17 սմ է, իսկ մակերեսը՝ 221 սմ²:  Հաշվիր շեղանկյան անկյունների սինուսները:
 
Կոտորակը կրճատել:
 
Պատասխան՝
շեղանկյան սուր անկյան սինուսը հավասար է՝ ii
 
շեղանկյան բութ անկյան սինուսը հավասար է՝ ii