Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Զուգահեռագծի մակերեսի վերաբերյալ թեորեմի ձևակերպումը 2Մ.
2. Մակերեսի հաշվման բանաձևը 1Մ.
3. Զուգահեռագծի մակերեսի հաշվումը 3Մ.
4. Զուգահեռագծի կողմի հաշվում 3Մ.
5. Պնդումներ զուգահեռագծի մակերեսի վերաբերյալ 1Մ.