Քառակուսին պտտվում է իր՝ 3 սմ երկարությամբ կողմի շուրջ: 
 
Գտիր առաջացած գլանի շառավիղը, բարձրությունը և լրիվ մակերևույթի մակերեսը (համարիր π3)
 
R=iսմH=iսմSլրիվiսմ2