Գլանի կողմնային մակերևույթի մակերեսը 72π սմ2 է:
 
Հաշվիր գլանի առանցքային հատույթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝  սմ2 է: