Հետևյալ հարթ պատկերներից ո՞րը կարող է լինել գլանի կողմնային մակերևույթի բացվածք (չափերը կարևոր չեն):
 
Գտիր Ճիշտ տարբերակը: