4 սմ և 20 սմ կողմերով ուղղանկյունը պտտվում է մեծ կողմի շուրջ: 
 
Որոշիր առաջացած գլանի շառավիղը և բարձրությունը:
 
R=iսմH=iսմ