Նշիր կոնի լրիվ մակերևույթի մակերեսի ճիշտ բանաձև(եր)ը: