Կոնաձև վրանի տրամագիծը 2.8 մ է, իսկ բարձրությունը՝ 4.8 մ:
 
Քանի՞ մ2 գործվածք է պետք վրանի պատրաստման համար:
 
Հաշվարկներ կատարելիս համարիր π3,14 և պատասխանը կլորացրու մինչև ամբողջը:
 
Պատասխան՝ մ2 գործվածք: