Բարդության աստիճանը
00:25:00
1. Հատվածի միջնակետի կոորդինատները 2Մ.
2. Տրված հատվածի միջնակետը (մի ծայրակետը (0;0) կետն է) 2Մ.
3. Կետի հեռավորությունը սկզբնակետից 2Մ.
4. Հատվածների միջնակետերը 3Մ.
5. Կետի հեռավորությունը կոորդինատային առանցքից 1Մ.