Տրված է A8;4, B8;20, C3;2 և D16;2 գագաթներով քառանկյունը:
 
Գտիր նրա ABև CD կողմերը:
 
AB=i
 
CD=i