Տրված են \(ABC\) եռանկյան գագաթները՝ A4;6, B-6;-11 և C-24;-12
 
Գտիր MN միջին գծի ծայրակետերը, եթե \(M\) կետը գտնվում է \(AB\) կողմի վրա, իսկ  \(N\)-ը՝ \(AC\) կողմի:
 
Mi;i  
 
Ni;i