Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Կետի հեռավորությունը կոորդինատների սկզբնակետից 2Մ.
2. Հեռավորությունները կետերի միջև 4Մ.
3. Քառանկյան կողմերը 4Մ.
4. Քառանկյունը ուղղանկյուն է 3Մ.
5. Եռանկյան պարագիծը 3Մ.