Ուղղանկյունանիստի ծավալը
Արդեն գիտենք, թե ինչպես հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա կողերի երկարությունները բնական կամ ռացիոնալ թվեր են`
 
V=abc
 
r.png
Պարզվում է, որ V=abc բանաձևը ճիշտ է ցանկացած a,b,c իրական կողերով զուգահեռանիստի դեպքում:
Նկատի ունենալով, որ ab-ն ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսն է, իսկ c-ն՝ բարձրությունը` եզրակացնում ենք, որ.
Ուղղանկյունանիստի ծավալը հավասար է նրա հիմքի մակերեսի և բարձրության արտադրյալին՝  V=S հիմքH
Հիշենք ծավալի չափման միավորները՝
 
մմ3,սմ3,դմ3,մ3,կմ3
 
1կմ3=1000000000մ31մ3=1000դմ3=1000000սմ31դմ3=1000սմ31սմ3=1000մմ3
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, «Զանգակ», 2013