Որոշիր եռանկյան անհայտ կողմը, եթե հայտնի է, որΔNOMΔKOL

KLO.PNG

\(MO =\)4  \(OL =\)36  \(MN =\)9
 
\(LK =\)