Տրված է, որ ΔKBCΔRTG, և նմանության գործակիցը հավասար է 14-ի:
 
Գտիր \(RTG\) եռանկյան \(RT\) կողմը, եթե ΔKBC եռանկյան \(KB\) կողմը հավասար է 16 սմ:
 
Պատասխան՝ \(RT =\) սմ: