Տրված է \(KLMN\) քառանկյունը:
 
MN վեկտորն արտահայտիր KL=x, LM=yKN=z վեկտորների միջոցով:
 
18.png
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: