Որոշիր KA վեկտորի ուղղությունը, եթե K48;12 և A48;12
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: