Գտիր հետևյալ վեկտորների գումարը՝ բազմանկյան կանոնով (փորձիր լուծել առանց կառուցման):
 
SG\(-\)PG\(-\)LU\(-\)UP\(=\)i