Վեկտորների կազմած անկյունը
Դիցուք տրված են a և b վեկտորները: Որևէ \(O\) սկզբնակետից տեղադրենք OA=a   և  OB=b վեկտորները:
 
Եթե a և b վեկտորները համուղղված չեն, ապա OAև OB ճառագայթները կազմում են AOB անկյուն: Դրա աստիճանային չափը նշանակենք α-ով:
 
Այդ դեպքում կասենք, որ a և b վեկտորների կազմած անկյունը հավասար է α-ի:

an1.png
 
a և b վեկտորների կազմած անկյունը նշանակում են այսպես՝  abˆ
 
1. Եթե a և b վեկտորները համուղղված են, ապա abˆ=0°
 
Lenkis_vekt1.png
 
2. Եթե a և b վեկտորները հակուղղված են, ապա abˆ=180°
 
Lenkis_vekt3.png
 
3. Եթե a և b վեկտորները փոխուղղահայաց են, ապա  abˆ=90°
 
Lenkis_vekt2.png
 
4. Ուշադիր եղիր այն դեպքերում, երբ վեկտորների կազմած անկյունը բութ անկյուն է՝
 
Lenkis_vekt5.pngLenkis_vekt6.png
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն  9-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ", 2013: