Տրված են a և b վեկտորները, ընդ որում՝ a=7, b=7 և abˆ=90°
Ինչպիսի՞ն են տրված վեկտորները:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: