Անկշիռ լծակը գտնվում է հավասարակշռված վիճակում:
 
Լծակի ծայրերից կախված են m1 և  m2 բեռները, դրանցից մեկը 26 Ն-ով ծանր է մյուսից: 
Որքա՞ն է յուրաքանչյուր բեռի զանգվածը, եթե l1l2=2, g10Նկգ 
 
s375.gif
 
 Պատասխան՝ 
 
1. m1 բեռի զանգվածն է  կգ:
 
2. m2 բեռի զանգվածն է  կգ: