Լծակը գտնվում է հավասարակշռության մեջ:
 
F1-ը և F2-ը  \(A\) և \(B\) կետերում կիրառված ուժերն են,
 
l1-ը և l2-ը՝ լծակի բազուկները:
 
Օգտագործելով նշված թվերըգտի՛ր ճիշտ պատասխանը.                     
 
img4.jpg
 
Եթե F1=6Ն ;F2=3Ն;l1=22սմ,ապաl2ը   
 
 
 է: