Լծակը գտնվում է հավասարակշռության մեջ:
 
F1-ը և F2-ը  \(A\) և \(B\) կետերում կիրառված ուժերն են,
 
l1-ը և l2-ը՝ լծակի բազուկները:
 
Հաշվի առնելով բերված տվյալներըցու՛յց տուր ճիշտ պատասխանը.                     
 
img4.jpg
 
Եթե F1=3Ն ;F2=6Ն;l2=15սմ,ապաl1ը   
 
է: