Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Որոշել ուժի մեծությունը 2Մ.
2. Որոշել մարմնի զանգվածը 4Մ.
3. Ընտրել ճիշտ պատասխանը 2Մ.