Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Ընտրել ճիշտ պատասխանը 2Մ.
2. Որոշել ուժի մեծությունը 2Մ.
3. Որոշել մարմնի զանգվածը 4Մ.