25 մ բարձրությամբ ջրարգելակից 12 րոպեում թափվում է 440 տ զանգվածով ջուր:
Հաշվի՛ր, թե ի՞նչ հզորություն է զարգացվում այդ դեպքում: Ընդունել, որ g10Նկգ
Պատասխանն արտահայտի՛ր կՎտ -ով, կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  կՎտ
 
CLxuq9eUYAEmnjH.jpg