Դույլով ջուրը ջրհորից հավասարաչափ բարձրացնում են առաջին դեպքում 18 վայրկյանում, իսկ երկրորդ դեպքում՝ 27 վայրկյանում:
 
Համեմատի՛ր կատարված աշխատանքը և հզորությունը առաջին ու երկրորդ դեպքերում.