Ինքնաթափը բեռը տեղափոխելիս զարգացնում է 34 կՎտ հզորություն:
 
Ի՞նչ աշխատանք է կատարում ինքնաթափը 10 ր-ում:
 
Պատասխան՝  Ջ: