Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Հաշվել ջրի զարգացրած հզորությունը 4Մ.
2. Հաշվել կատարված աշխատանքը 2Մ.
3. Ի՞նչ գիտենք հզորության մասին 1Մ.
4. Համեմատել աշխատանքները և հզորությունները 4Մ.