Ձին հավասարաչափ քաշում է սայլը:
 
Հաշվի՛ր, թե 366 Ն ուժի դեպքում ի՞նչ ճանապարհ անցնելիս նրա կատարած աշխատանքը կլինի 3 կՋ:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  մ:
 
shutterstock_110493572.jpg