Ցու՛յց տուր ճիշտ պատասխանը: Հնարավոր է ընտրել մի քանի պատասխան:
 
1. Անշարժ ճախարակը 
 
 
2. Պատասխաններից ընտրի՛ր, թե  ի՞նչ պարզ մեխանիզմ է պատկերված նկարում:
 
images блок.jpg