Որոշի՛ր, թե ինչ ուժով պետք է ձգել պարանի ազատ ծայրը 120 Ն կշռով մարմինը հավասարաչափ վեր բարձրացնելու համար:
 
Պատասխան՝ մարմինը կարելի է բարձրացնել  Ն ուժով:
 
images блок (26).jpg