Երկու մոտոցիկլետը շարժվում են հավասարաչափ: Առաջինը 4 ր -ի ընթացքում անցնում է 7 կմ, իսկ երկրորդը՝ 3 վ-ում անցնում է 90 մ ճանապարհ: Որոշի՛ր դրանցից յուրաքանչյուրի արագությունն արտահայտված կմ/ժ-ով և համեմատի՛ր:
 
Պատասխան՝
 
Առաջին փոխադրամիջոցի արագությունն է  կմ/ժ:
 
Երկրորդ փոխադրամիջոցի արագությունն է  կմ/ժ:
 
Առաջինի արագությունը   երկրորդի արագությունից: 
 
(Համեմատելու համար օգտագործիր \(<\) կամ \(>\) նշանները)