457 մ բարձրությունից անկարգելորդը (պարաշյուտիստը) հավասարաչափ իջնում է 3 ր 2 վ:
 
Ինչի՞ է հավասար անկարգելորդի արագությունը:
 
Պատասխան՝ անկարգելորդի (պարաշյուտիստի) արագությունը հավասար է  մ/վ:
 
(Արդյունքը կլորացրու՛ մինչև հարյուրերորդականի ճշտությամբ):