Գնացքը կտրուկ մեծացրեց արագությունը:
 
Ի՞նչ կկատարվի դրա մեջ նստած մարդկանց  հետ:
 
Գնացքում նստած ուղևորն անկախ իր կամքից թեքվեց դեպի