Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Շարժում իներցիայով 1Մ.
2. Հիմնավորել փոխադրամիջոցի շարժումը 3Մ.
3. Շարունակել նախադասությունը 3Մ.
4. Գործողության նկարագրություն նկարի միջոցով 5Մ.