Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Եզրույթներ 1Մ.
2. Չափիչ սարքեր 1Մ.
3. Սանդղակի բաժանման արժեք 4Մ.
4. Չափումների ճշգրտությունն ու սխալը 5Մ.